Hakk?m?zda

Kaya Stor Perde Sistemleri San.Tic.Ltd.?ti olarak 2000 y?l?ndan bugüne mekanik perde sistemleri üretimi yapmaktay?z. Kalite ve mü?teri memnuniyetini ilke edinmi? olan firmam?z gün geçtikçe büyümeye ve piyasadaki bayi a??n? güçlendirmeye h?z kesmeden devam etmektedir.

17 y?ll?k tecrübe ile gelmi? oldu?umuz bu noktada her zaman daha iyisini yapabilece?imizin bilinci ile, her an geli?en teknolojiyi ve yeni trendleri birle?tirerek mü?terilerimize en iyi hizmeti verebilme gayreti içerisindeyiz.
Mü?terilerimize ba?ta stor perde , zebra perde, plisse perde, katlamal? mekanizma, alüminyum jaluzi perde, ah?ap jaluzi perde, dikey perde olmak üzere bir çok dekoratif çözümler ve alternatifler sa?l?yoruz.

Ürünlerimizde kullanm?? oldu?umuz tüm ham madde ve ekipmanlar, konusunda dünyada isim yapm?? firmalardan ithal edilip, son teknoloji olan makinelerimizde konusunda tam deneyimli teknik kadromuzla i?lenmekte ve siz de?erli mü?terilerimize sunulmaktad?r.

Y?llar?n birikim ve tecrübesini ürün ve hizmet kalitesine yans?tmay? ilke edinmi? olan Kaya Stor Perde Sistemleri olarak bu kaliteyi en üst seviyeye ta??mak amac? ile 900m² kapal? alana kurulmu? olan tesisimizde siz de?erli mü?terilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.